Inscriere

  • Print

 

Înscrierea presupune urmatorii pasi:

       1.   Contactarea telefonica sau prin e-mail  pentru a stabili o întalnire în vederea vizionării spațiului și pentru detalii;  

       2.   Completarea actelor necesare dosarului de înscriere si luarea la cunoștință a Regulamentului de Ordine Interioara și a Calendarului de plăți.

 

     1. Formular de înscriere (afterschool / gradinita);

     2. Contract de servicii educaționale;

     3. Copie după certificatul de naștere al copilului;

     4. Copii după cărțile de identitate ale părinților;

     5. Acte medicale (necesare la intrarea copilului în colectivitate):

     6. Formular medical;

     7.  Exudat faringian și nazal;

     8.  Coprocultură;

     9.  Examen coproparazitologic (Mfop);

    10. Adeverințe cu vaccinările și aviz de intrare în colectivitate eliberat de medicul de familie.

  • Toate documentele sunt obligatorii!